Turizm sektörünün eğitilmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması ile genç işsizlerin istihdamının arttırılmasıdır. Projemiz genel olarak, sektörün dinamiklerini oluşturan kuruluşlar ve insan kaynağı arasında iletişim sağlayarak turizm sektörüne fayda sağlayacak niteliktedir.
07 Haziran 2017 Çarşamba

Yatırımın Arayüzü Gençler Projesi

Turizm sektörünün eğitilmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması ile genç işsizlerin istihdamının arttırılmasıdır.